Domov pro seniory Orlická Do našeho domova pro seniory jsou občané přijímáni na základě žádosti. Než však začnete žádost vyplňovat, doporučujeme Vám... více info
Azylový dům Orlická Posláním AD je pomoci zvládnout maminkám, popř. otcům s dětmi nebo budoucím maminkám, jejich momentální nepříznivou sociální situaci... více info
Dvě pobytové sociální služby Domov pro seniory - služby sociální péče
Azylový dům pro matky s dětmi - služby sociální prevence
více info

O našem domově

Domov pro seniory Orlická poskytuje sociální služby od roku 1987. V tento rok byl zahájen provoz a zařízení neslo název Domov penzion pro důchodce. Byly zde poskytovány služby občanům, kteří pobírali starobní nebo plný invalidní důchod a byli schopni vést relativně samostatný život s tím, že zařízení jim poskytovalo za úhradu vhodnou formu bydlení a s tím spojenou základní péči. Přijetím zákona č. 108/2006 Sb. se zařízení transformovalo na Domov pro seniory. Sociální zařízení typu penziony pro seniory již v tomto zákoně nejsou uváděny, byly zrušeny.

Samotné budovy zařízení byly zkolaudovány v roce 1978 a původně sloužily jako kanceláře několika státních podniků. Budovy nebyly původně postaveny pro účely pobytového zařízení sociálních služeb, jednalo se o klasické panelákové interiéry. V průběhu několika let však došlo k přestavbě a modernizaci bytů na bydlení, které plně vyhovuje požadavkům seniorů. Postupně bylo budováno i přiměřené společenské zázemí, společenská místnost, klubovny, tělocvična, odpočinková zahrada.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb

1. Oficiální název

Organizace - Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace - (dále jen organizace).

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena Statutárním městem Ústí nad Labem s účinností od 1.1. 1995 a na základě zřizovací listiny.
Zřizovací listina - zobrazit
IČO zřizovatele - 00081531
Internetové stránky zřizovatele - zobrazit

3. Organizační struktura

Organizační schéma - zobrazit

4. Kontaktní spojení

Adresa: Orlická 1
Město: 400 11 Ústí nad Labem
Úřední hodiny: denně 08:00-15:00 (11:30 - 12:00 h. přestávka na oběd)
Mimo tyto hodiny pouze po předchozí telefonické domluvě.
Elektronická adresa podatelny: info@orlicka.cz
Více v kontaktech - zobrazit

5. Případné platby můžete poukázat

Číslo účtu: 3783420207/0100 (Komerční banka)

6. IČO organizace

IČO: 445 55 270.

7. DIČ organizace

DIČ: CZ44555270.

8. Dokumenty - Důležité dokumenty organizace

Domácí řád - zobrazit
Rozpočet - rok 2021 - zobrazit
Rozpočet - rok 2022 - zobrazit
Rozpočet - rok 2022 - zobrazit
Očekávané plnění rozpočtu - rok 2021 - zobrazit
Očekávané plnění rozpočtu - rok 2022 - zobrazit
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 - zobrazit
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023 - zobrazit
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 - zobrazit
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025 - zobrazit
Ostatní dokumenty k rozpočtům naleznete v archivních dokumentech.

9. Poskytování informací

Směrnice č. 11_01.5.2016 Poskytování informací - zobrazit
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. je moľno podat přímo na adrese sídla organizace - příloha č. 1 směrnice = sazebník úhrad a příloha č. 2 směrnice = žádost.

10. Nejdůležitější používané předpisy

108/2006 Sb., 206/2009 Sb., 505/2006 Sb. (o sociálních službách a související)
106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)
89/2012 Sb. (občanský zákoník)
262/2006 Sb. (zákoník práce)
101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů)
563/1991 Sb. (o účetnictví)
320/2001 Sb. (o finanční kontrole)
137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách)

11. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2022 - zobrazit
Ostatní výroční zprávy naleznete v archivních dokumentech.

12. Číslo datové schránky

Číslo datové schránky: 5ixvhwj

13. Whistleblowing – Oznamovací systém – Nenech to být

Interní systém pro oznamování protiprávního jednání (whistleblowing) - zobrazit

14. Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Číslo žádostiPředmět žádostiZobrazit
1/2015Poskytnutí účetních závěrek 2012, 2013, 2014zobrazit

Zde průběžně doplňujeme všechny další případné dotazy a odpovědi.

Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi
Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Copyright © 2017 Domov pro seniory a azylový dům pro matky s dětmi
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront