Základní prohlášení azylového domu pro matky s dětmi

Každý z nás se může ocitnout v situaci, na kterou jeho síly a prostředky nestačí a potřebuje pomoc druhého.
Asi nejsmutnější je, když se do takové situace dostanou i malé děti. A právě pro ně a jejich maminky je určena tato sociální služba.

POSLÁNÍ AZYLOVÉHO DOMU PRO MATKY S DĚTMI

Naším posláním je pomoci zvládnout maminkám, popř. otcům s dětmi nebo budoucím maminkám, jejich momentální nepříznivou sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení a na kterou jejich síly a prostředky nestačí a potřebují pomoc druhého.

DRUH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

Služby sociální prevence: pobytová služba - AZYLOVÝ DŮM

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI AD:

 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Základní sociální poradenství

Okruh osob, pro které je sociální služba určena – cílová skupina:

Služba je určena ženám s dětmi, těhotným ženám a ženám, které mají dítě svěřeno do péče, a jejich situace je spojena se ztrátou bydlení. Ve výjimečných případech i mužům, kteří mají do péče svěřeno dítě a jejichľ problém je spojen se ztrátou bydlení. Dítětem se rozumí nezaopatřené dítě do 15 let, výjimečně do 18 let. Službu lze poskytnout dospělé osobě s maximálně 4 dětmi. Osoba žádající o sociální službu musí být zletilá.

DŮVODY VYLUČUJÍCÍ POSKYTNUTÍ SLUŽBY

 • Je-li naplněna kapacita azylového domu
 • Pokud uživatel neodpovídá dané cílové skupině
 • Pokud je uživatel závislý na alkoholu či drogách
 • Trpí-li duševním onemocněním v akutní fázi

Do azylového domu je možné nastoupit po předložení bezinfekčnosti.

CO NEPOSKYTUJEME

 • finanční pomoc
 • zdravotní a ošetřovatelskou péči
 • psychologické a psychiatrické služby

CELKOVÁ KAPACITA

Zajišťujeme ubytování celkem pro 16 maminek a proměnlivý počet dětí.
Kapacita bytů:
6 samostatných bytů s příslušenstvím – byt určen pro 1 uživatelku
5 bytů 2+1 s příslušenstvím – byt určen pro 2 uživatelky, každá má samostatný pokoj a společně kuchyň, předsíň, WC a koupelnu či sprchový kout.

PROVOZNÍ DOBA

Nepřetržitý provoz, 24 hodin denně
Ubytovávání a příjem žádostí: pondělí – pátek, od 7.00 do 15.00 hodin, v případě potřeby lze domluvit i jiný termín

CÍLE SLUŽBY

 • posilovat schopnosti uživatelky v samostatném bydlení
 • posilovat schopnosti uživatelky v dovednostech souvisejících s udržením domácnosti (úklid, praní, vaření aj.)
 • posilovat uživatelky ve zlepšení či rozvíjení dovedností v péči o děti
 • překlenutí nepříznivé sociální situace maminek s dětmi a jejich opětovné začlenění do společnosti
 • poskytnutí podmínek pro důstojný život
 • poskytnutí podmínek pro přirozený psychický a fyzický vývoj dětí
 • zajištění bezpečného prostředí

NABÍDKA SLUŽEB

Podrobnější a konkrétní nabídku sociálních služeb najdete v sekci SLUŽBY.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • dodržování Etického kodexu zaměstnanců DS a AD Orlická a Etického kodexu sociálních pracovníků, zachovávání mlčenlivosti
 • princip dodržování základních lidských práv
 • respektování soukromí uživatelů
 • respektování vlastní volby uživatelů
 • úcta k člověku
 • vstřícné a slušné jednání, vzájemná a dobrá komunikace
 • podpora samostatnosti a nezávislosti
 • vzájemná tolerance a důvěra
 • přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatelů – flexibilita
 • vytváření aktuálního individuálního plánu na základě podpory
 • princip individuálního a rovného přístupu k uživatelům
Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi
Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Copyright © 2017 Domov pro seniory a azylový dům pro matky s dětmi
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront