Domov pro seniory Orlická - Úvodní stránka

Orlický zpravodaj

Podívejte se na naše aktuální čísla. ... více informací.

Z historie

Domov pro seniory Orlická poskytuje sociální služby od roku 1987. V tento rok byl zahájen provoz a zařízení neslo název Domov penzion pro důchodce. Byly zde poskytovány služby občanům, kteří pobírali starobní nebo plný invalidní důchod a byli schopni vést relativně samostatný život s tím, že zařízení jim poskytovalo za úhradu vhodnou formu bydlení a s tím spojenou základní péči. Přijetím zákona č. 108/2006 Sb. se zařízení transformovalo na Domov pro seniory. Sociální zařízení typu penziony pro seniory již v tomto zákoně nejsou uváděny, ...více informací

Naší cílovou skupinou jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se zejména ...více informací

Jak požádat o služby

Do našeho domova pro seniory jsou občané přijímáni na základě žádosti. Než však začnete žádost vyplňovat, doporučujeme Vám se informovat o službách, které poskytujeme.
Zájemce provedeme po domově, seznámíme s podmínkami života v zařízení, poskytneme veškeré informace, zodpovíme Vaše dotazy. Schůzku si domluvte vždy s ředitelkou zařízení nebo sociální pracovnicí ...více informací

Pro naše uživatele jsou zajišťovány tyto pravidelné volnočasové aktivity a aktivizační programy

  • šipky
  • bingo
  • šůle
  • trénink paměti
  • taneční terapie pro seniory na židlích v sedě
  • kondiční cvičení
  • kavárnička seniorů
  • počítače a internet - možnost využívat denně, zdarma, k dispozici je 8 počítačů
  • Orlický zpravodaj - vlastní časopis, vydáván 1x měsíčně

Dále pořádáme

1x za rok ples, taneční zábavy spojené s občerstvením, 1x ročně vlastní sportovní hry, grilování na zahradě, výlety, odborné přednášky, vystoupení umělců, návštěvy divadelních představení.
Rovněž se zúčastňujeme akcí, které pořádají jiné organizace ...více informací

Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi
Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Copyright © 2017 Domov pro seniory a azylový dům pro matky s dětmi
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront