Domov pro seniory Orlická - Úvodní stránka

Orlický zpravodaj

Podívejte se na naše aktuální čísla. ... více informací.

Z historie

Domov pro seniory Orlická poskytuje sociální služby od roku 1987. V tento rok byl zahájen provoz a zařízení neslo název Domov penzion pro důchodce. Byly zde poskytovány služby občanům, kteří pobírali starobní nebo plný invalidní důchod a byli schopni vést relativně samostatný život s tím, že zařízení jim poskytovalo za úhradu vhodnou formu bydlení a s tím spojenou základní péči. Přijetím zákona č. 108/2006 Sb. se zařízení transformovalo na Domov pro seniory. Sociální zařízení typu penziony pro seniory již v tomto zákoně nejsou uváděny, ...více informací

Naší cílovou skupinou jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se zejména ...více informací

Jak požádat o služby

Do našeho domova pro seniory jsou občané přijímáni na základě žádosti. Než však začnete žádost vyplňovat, doporučujeme Vám se informovat o službách, které poskytujeme.
Zájemce provedeme po domově, seznámíme s podmínkami života v zařízení, poskytneme veškeré informace, zodpovíme Vaše dotazy. Schůzku si domluvte vždy s ředitelkou zařízení nebo sociální pracovnicí ...více informací

Pro naše uživatele jsou zajišťovány tyto pravidelné volnočasové aktivity a aktivizační programy

  • šipky
  • bingo
  • šůle
  • trénink paměti
  • taneční terapie pro seniory na židlích v sedě
  • kondiční cvičení
  • kavárnička seniorů
  • počítače a internet - možnost využívat denně, zdarma, k dispozici je 8 počítačů
  • Orlický zpravodaj - vlastní časopis, vydáván 1x měsíčně

Dále pořádáme

1x za rok ples, taneční zábavy spojené s občerstvením (Mikulášská, Velikonoční, Májová apod.), 1x ročně vlastní sportovní hry, grilování na zahradě, výlety, odborné přednášky, vystoupení umělců, návštěvy divadelních představení, rekreační pobyty.
Rovněž se zúčastňujeme akcí, které pořádají jiné organizace ...více informací

Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi
Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Copyright © 2017 Domov pro seniory a azylový dům pro matky s dětmi
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront