Formuláře a dokumenty

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY
Cíle organizace r. 2016Cile_2016.pdf
Cíle organizace r. 2016 - vyhodnoceníCile_organizace_r._2016_-_vyhodnoceni.pdf
Cíle organizace r. 2017Cile_organizace_-_r._2017.pdf
Cíle organizace r. 2017 - vyhodnoceníCile_2017_-_vyhodnoceni.pdf
Cíle organizace r. 2018Cile_2018.pdf
Cíle organizace r. 2018 - vyhodnocenívyhodnoceni cilu.pdf
Cíle organizace r. 2019cile 2019.pdf
Domácí řád DS Orlická k 1.9.2020domaci-rad_revize2020.pdf
Etický kodex zaměstnanců DS OrlickáETICKY_KODEX_ZAMESTNANCU.pdf
Informace a postup při podávání žádosti do DS OrlickáInformace_a_postup_podani_zadosti_-_od_1.5.2014.pdf
Organizační schéma DS a AD od 1. 2. 2019Organizacni schema 3 od 1.2. 2019.pdf
Organizační schéma DS od 1. 2. 2019Organizacni schema 2 od 1.2. 2019.pdf
Práva uživatelů DS OrlickáOchrana_prav_uzivatelu_DS_Orlicka.pdf
FORMULÁŘE
Vyjádření lékařevyjadreni-lekare_2020pdf.pdf
Žádost o umístění do DS OrlickáZAdost-o-umIstEnI_2020pdf.pdf
SAZEBNÍKY
Sazebník - úhrada bydlení od 1. 1. 2022sazebnik_uhrady-bydleni_od-1.1.2022.pdf
Sazebník fakultativních služeb od 1. 7. 2021fakult.-sluzby-ds_-sazebnik-od-1.7.2021.pdf
Sazebník stravování od 1. 1. 2022Uhrady-od-1.1.-2022_stravovAnI.pdf
Sazebník stravování v DS OrlickáUhrady-od-1.1.-2020_stravovAnIpdf.pdf
Sazebník úhrad za bydlení v Domově pro seniory Orlická od 1.1.2018Sazebnik_uhrady_bydleni_od_1.1.2018.pdf
ZÁVĚREČNÉ ROČNÍ ZPRÁVY
Závěrečná zpráva 2016Zaverecna_zprava _2016.pdf
Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi
Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Copyright © 2017 Domov pro seniory a azylový dům pro matky s dětmi
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront