Formuláře a dokumenty

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY
Cíle organizace - r. 2016Cile_2016.pdf
Cíle organizace - r. 2017Cile_organizace_-_r._2017.pdf
Cíle organizace r. 2016 - vyhodnoceníCile_organizace_r._2016_-_vyhodnoceni.pdf
Cíle organizace r. 2017 - vyhodnoceníCile_2017_-_vyhodnoceni.pdf
Cíle organizace r. 2018Cile_2018.pdf
Domácí řád DS Orlická 1.1. 2018Domaci_rad_DS.doc
Etický kodex zaměstnanců DS OrlickáETICKY_KODEX_ZAMESTNANCU.pdf
Informace a postup při podávání žádosti do DS OrlickáInformace_a_postup_podani_zadosti_-_od_1.5.2014.pdf
Práva uživatelů DS OrlickáOchrana_prav_uzivatelu_DS_Orlicka.pdf
Závěrečná zpráva DS a AD rok 2016Zaverecna_zprava_2016.pdf
FORMULÁŘE
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o umístění do DS Orlickálekar.pdf
Žádost o umístění do DS OrlickáZadost_o_umisteni_do_DS.pdf
SAZEBNÍKY
Sazebník fakultativních služeb 1. 9. 2017Fakult._sluzby_DS__sazebnik_od_1._9._2017.pdf
Sazebník úhrad za bydlení v Domově pro seniory Orlická od 1.1.2018Sazebnik_uhrady_bydleni_od_1.1.2018.pdf
Sazebník úhrady za stravování od 1.1.2018Uhrady_od_1.1._2018_STRAVOVANI.pdf
ZÁVĚREČNÉ ROČNÍ ZPRÁVY
Závěrečná zpráva 2016ZávA
Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi
Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Copyright © 2017 Domov pro seniory a azylový dům pro matky s dětmi
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront