Základní prohlášení organizace

Cílová skupina, poslání

Naší cílovou skupinou jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se zejména o mladší seniory (65-80 let) a starší seniory (nad 80 let).

Službu nelze z důvodu technických podmínek poskytnout osobám vyžadujícím zcela bezbariérové prostředí.

Naším posláním je podporovat běžný způsob života seniorů a jejich soběstačnost, zajistit jim klidné bydlení v bezpečném prostředí ve společnosti jejich vrstevníků. Cílem je, aby se bydlení co nejvíce přibližovalo domácímu prostředí.

Důvody vylučující poskytnutí služby

  • z důvodu naplněné kapacity
  • uživatel neodpovídá dané cílové skupině a požaduje služby, které neposkytujeme (nemáme na ně registraci)
  • zdravotní stav vyžadující péči ve zdravotnickém zařízení
  • infekční nemoci, tuberkulóza
  • závislost na návykových látkách (chronický alkoholismus a jiné toxikomanie)
  • duševní onemocnění v akutní fázi (schizofrenie, deprese, psychózy)
  • mentální postižení (středně těžké, těžké)
  • onemocnění Alzhemeirovou chorobou a těžkými demencemi
  • onemocnění poruchami osobnosti, které by mohly narušovat klidné soužití v kolektivu (agresivní chování, ohrožení svého zdraví a života nebo zdraví a života jiných lidí)

Historie Domova pro seniory

Domov pro seniory Orlická poskytuje sociální služby od roku 1987. V tento rok byl zahájen provoz a zařízení neslo název Domov penzion pro důchodce. Byly zde poskytovány služby občanům, kteří pobírali starobní nebo plný invalidní důchod a byli schopni vést relativně samostatný život s tím, že zařízení jim poskytovalo za úhradu vhodnou formu bydlení a s tím spojenou základní péči. Přijetím zákona č. 108/2006 Sb. se zařízení transformovalo na Domov pro seniory. Sociální zařízení typu penziony pro seniory již v tomto zákoně nejsou uváděny, byly zrušeny.

Samotné budovy zařízení byly zkolaudovány v roce 1978 a původně sloužily jako kanceláře několika státních podniků. Budovy nebyly původně postaveny pro účely pobytového zařízení sociálních služeb, jednalo se o klasické panelákové interiéry. V průběhu několika let však došlo k přestavbě a modernizaci bytů na bydlení, které plně vyhovuje požadavkům seniorů. Postupně bylo budováno i přiměřené společenské zázemí, společenská místnost, klubovny, tělocvična, odpočinková zahrada.

Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi
Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Copyright © 2017 Domov pro seniory a azylový dům pro matky s dětmi
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront