Domov pro seniory Orlická Do našeho domova pro seniory jsou občané přijímáni na základě žádosti. Než však začnete žádost vyplňovat, doporučujeme Vám... více info
Azylový dům Orlická Posláním AD je pomoci zvládnout maminkám, popř. otcům s dětmi nebo budoucím maminkám, jejich momentální nepříznivou sociální situaci... více info
Dvě pobytové sociální služby Domov pro seniory - služby sociální péče
Azylový dům pro matky s dětmi - služby sociální prevence
více info

Kontakty

Adresa

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi
příspěvková organizace
Orlická 2893/1
400 11 Ústí nad Labem
kde nás najdete
IČO: 44555270

Bankovní spojení

Komerční banka Ústí nad Labem
č. účtu: 3783420207/0100

Telefoní spojení a e-mailové spojení

ústředna: 472 773 335
e-mail: info@orlicka.cz

Kontakty: Jarmila Nováková Bc. Jarmila Nováková
ředitelka
472 774 230
602 229 314
novakova@orlicka.cz
Bc. Jana Lukášová
zástupce ředitelky - vedoucí sociálního úseku
Příjem žádostí o umístění do domova pro seniory
Příjem žádostí o umístění do azylového domu pro matky s dětmi
Evidence žadatelů
Příjem nových klientů, sociální šetření, sepisování Smluv o poskytování sociální služby
472 773 335
724 086 969
lukasova@orlicka.cz
Personalistka 472 773 335, 727 974 874
asistentka@orlicka.cz
Marie Chrudimská
vedoucí ekonomicko provozního úseku
472 773 335
602 248 499
chrudimska@orlicka.cz
Pavlína Vopálenská
vedoucí úseku zdravotní péče
720 948 473
sesterna@orlicka.cz
Romana Ridošková
vedoucí úseku přímé péče
601 173 250
pecovatelky.vedouci@orlicka.cz
Jaroslav Parýzek
vedoucí provozního úseku
725 431 386
Jarmila Kováčová, Dis.
ergoterapeutka
725 431 491
ergo@orlicka.cz
Sesterna Orlická 1720 078 905
sesterna-O1@orlicka.cz
Sesterna Orlická 3725 431 519
sesterna-O3@orlicka.cz
Pečovatelky Orlická 1728 837 420
Pečovatelky Orlická 3724 236 227
Sociální pracovnice pro DS Orlická 1 (příspěvky na péči, sociální poradenství, vyřizování sociálních záležitostí klientů, fakultativní služby, revize elektrospotřebičů, volnočasové aktivity)601 101 486
Sociální pracovnice pro DS Orlická 3 (příspěvky na péči, sociální poradenství, vyřizování sociálních záležitostí klientů, fakultativní služby, revize elektrospotřebičů, volnočasové aktivity)725 431 457
Sociální pracovnice pro DS Orlická (tvorba vnitřních předpisů Domova pro seniory, individuální plánování s klienty DS, koordinátor dobrovolníků, aj.)702 204 980
Azylový dům pro matky s dětmi727 974 875
azylak@orlicka.cz

Zřizovatel

Statutární město Ústí nad Labem
web: www.usti-nl.cz

Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Partneři: Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi
Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Copyright © 2017 Domov pro seniory a azylový dům pro matky s dětmi
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront