Domov pro seniory Orlická Do našeho domova pro seniory jsou občané přijímáni na základě žádosti. Než však začnete žádost vyplňovat, doporučujeme Vám... více info
Aktivizace a ergoterapie Pro naše uživatele jsou zajišťovány pravidelné volnočasové aktivity a aktivizační programy ... více info
Jaké služby nabízíme ? Hlavním předmětem naší činnosti je poskytování pobytových služeb sociální péče a to formou celoročního pobytu seniorům více info

Kontakty

Adresa

Domov pro seniory Orlická
příspěvková organizace
Orlická 2893/1
400 11 Ústí nad Labem
kde nás najdete
IČO: 44555270

Bankovní spojení

Komerční banka Ústí nad Labem
č. účtu: 3783420207/0100

Telefoní spojení a e-mailové spojení

ústředna: 472 773 335
e-mail: info@orlicka.cz

Kontakty: Jarmila Nováková Bc. Jarmila Nováková
ředitelka
472 774 230
602 229 314
novakova@orlicka.cz
Bc. Jana Lukášová
zástupce ředitelky - vedoucí sociálního úseku
Příjem žádostí o umístění do domova pro seniory
Evidence žadatelů
Příjem nových klientů, sociální šetření, sepisování Smluv o poskytování sociální služby
472 773 335
724 086 969
lukasova@orlicka.cz
Personalistka 472 773 335, 727 974 874
asistentka@orlicka.cz
Marie Chrudimská
vedoucí ekonomicko provozního úseku
472 773 335
602 248 499
chrudimska@orlicka.cz
Martina Kovářová, DiS.
vedoucí úseku zdravotní péče
720 948 473
sesterna@orlicka.cz
Romana Ridošková
vedoucí úseku přímé péče
601 173 250
pecovatelky.vedouci@orlicka.cz
Jaroslav Parýzek
vedoucí provozního úseku
725 431 386
Jarmila Kováčová, Dis.
ergoterapeutka
725 431 491
ergo@orlicka.cz
Sesterna Orlická 1720 078 905
sesterna-O1@orlicka.cz
Sesterna Orlická 3725 431 519
sesterna-O3@orlicka.cz
Pečovatelky Orlická 1728 837 420
Pečovatelky Orlická 3724 236 227
Sociální pracovnice pro DS Orlická 1 (příspěvky na péči, sociální poradenství, vyřizování sociálních záležitostí klientů, fakultativní služby, revize elektrospotřebičů, volnočasové aktivity)601 101 486
Sociální pracovnice pro DS Orlická 3 (příspěvky na péči, sociální poradenství, vyřizování sociálních záležitostí klientů, fakultativní služby, revize elektrospotřebičů, volnočasové aktivity)725 431 457
Sociální pracovnice pro DS Orlická (tvorba vnitřních předpisů Domova pro seniory, individuální plánování s klienty DS, koordinátor dobrovolníků, aj.)702 204 980

Zřizovatel

Statutární město Ústí nad Labem
web: www.usti-nl.cz

Partneři: Domov pro seniory Partneři: Domov pro seniory Partneři: Domov pro seniory
Domov pro seniory Copyright © 2017 Domov pro seniory
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront