Domov pro seniory Severní Terasa Pracoviště Orlická vás vítá na svých stránkách. Podívejte se například na fotografie z našich posledních akcí. více info
Aktivizace a ergoterapie Pro naše uživatele jsou zajišťovány pravidelné volnočasové aktivity a aktivizační programy ... více info
Jaké služby nabízíme ? Hlavním předmětem naší činnosti je poskytování pobytových služeb sociální péče a to formou celoročního pobytu seniorům více info

Aktivizační programy a ergoterapie

AKTIVIZAČNÍ A SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

Aktivizace a ergoterapie

Pro naše uživatele jsou zajišťovány pravidelné volnočasové aktivity a aktivizační programy, během dopoledne i odpoledne, každý pracovní den:

 • SenTable, (velký tablet na pojízdném stolečku se spoustou her a kvízů), využití v klubovně či v pokojích klientů
 • Relaxace ve fototerapeutické místnosti s poslechem vážné hudby či aromalampou
 • Různé sportovní aktivity a soutěže, (např. Šůle, šipky, florbal, ruské kuželky a další)
 • Tanečky v sedě na židlích, (protažení a procvičení celého těla s hudbou)
 • Dílna ručních prací v obou budovách
 • Kavárnička, možnost občerstvení, povídání, hudba, hry či promítání
 • Zpívánky, pravidelná schůzka kroužku Zpíváme si pro radost s doprovodem na klávesy
 • Bingo, zábavná soutěžní hra o ceny
 • Společenské hry
 • Kondiční cvičení, v obou budovách (zajišťuje ergoterapeutka)
 • Trénování paměti, v obou budovách (zajišťují sociální pracovnice)

Těchto aktivit se mohou zúčastnit prakticky všichni uživatelé, kteří mají zájem, i ti méně mobilní, kterým zajistíme doprovod. Volnočasové aktivity jsou realizovány na Orlické 1 i na Orlické 3 našimi aktivizačními pracovnicemi. Aktivizační pracovnice poskytují aktivity i klientům, kteří nemohou opustit pokoj, či lůžko.

Kromě pravidelných aktivit nabízíme našim obyvatelům i různé akce jako plesy, Letní slavnosti, koncerty, přednášky, Sportovní hry, vánoční představení, apod.

ERGOTERAPIE

Aktivizace a ergoterapie

Stejně jako volnočasové aktivity, je u nás velice oblíbená i ergoterapie:

 • Léčebná výchova k soběstačnosti (přirozené aktivity), která obsahuje nácvik všedních denních činností jako například: nácvik hygieny, oblékání, úprava lůžka, česání, chůze, příprava stolování, drobný úklid skříní a povrchů na svém pokoji, převlékání lůžka, skládání a úklid prádla, vaření a další.
 • Cílená (funkční) ergoterapie zaměřená na individuální potřeby uživatele ve specifických oblastech (např. řešení individuálních problémů uživatele v oblasti sebeobsluhy).
 • Kondiční ergoterapie, zájmová činnost, která se odvíjí od původních návyků a dovedností uživatelů. Při plánování jednotlivých činností vycházíme ze životního příběhu uživatele a způsobu jeho předchozího života, příp. trávení volného času. Jedná se o ruční práce, výtvarné činnosti, přípravu pokrmů, promítání filmů, posezení u kávy, prohlížení novin a časopisů reminiscenční terapie (vzpomínání na staré časy) a jiné.

Mimo ergoterapie v našem Domově jsou k dispozici procedury, které slouží ke zvýšení komfortu klientů. Klienti zde mohou využít některou z nabízených procedur, jako je magnetoterapie, aplikace parafínu na ruce, masáže celého těla nebo pro relaxaci masážní křeslo.

Ergoterapeuti v našem domově nacvičují stabilizaci sedu, stoj, chůzi a soběstačnost, také nácvik úchopů, jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, komunikačních schopností a dalších kognitivních funkcí. Dále v rámci zlepšení zdravotního stavu klientů zde probíhá kondiční cvičení (skupinové i individuální). Ergoterapeuti podporují klienty v „začleňování“ do běžného života. Poskytují poradenství, doporučují pomůcky, navrhují úpravy prostředí aj.

Partneři: Domov pro seniory Partneři: Domov pro seniory Partneři: Domov pro seniory
Domov pro seniory Copyright © 2017 Domov pro seniory
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront